PRESSEMEDDELELSE / ORIENTERING
I en aktuel, højspændt verdenspolitisk situation markeres Den Nationale Flagdag for
danske udsendte i international tjeneste.
5. september, også i år ved højtidelighed i Ebeltoft

Med den nuværende, højspændte situation på den verdenspolitiske scene - med mere end almindelig kold luft mellem stormagterne og med regulær krig i Danmarks ”baghave” (: Ukraine) kan det næppe blive mere aktuelt, når Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening traditionen tro inviterer til markering og højtideligholdelse af Den Nationale Flag for danske udsendte i international tjeneste og veteraner.
En tid, hvor store styrker fra alle tre danske værn deltager i Nato’s sikrings-oprustning mod øst, og hvor Danmark sammen med andre vestlige lande yder stor økonomisk, materielmæssig og humanitær støtte til Ukraine.

I 2009 udnævnte den danske regering og Folketinget den 5. september til national flagdag for danske udsendte i international tjeneste og veteraner, og hvert år siden har Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening i fællesskab stået for en officiel og offentlig markering / højtidelig- holdelse af dagen, der gennemføres som en tak for og anerkendelse af den indsats, danske udsendte har ydet i verdens brændpunkter siden 1948, hvor danske soldater blev udstationeret i Tyskland til sikring af fred og stabile tilstande i det krigshærgede land efter 2. Verdenskrig.
I år er ingen undtagelse. Arrangementet starter kl. 17.15, hvor en flag-/faneborg og parade under musikledsagelse marcherer fra rundkørslen ved Nørreport til Det Gamle Rådhus, hvor der kl. 17.30 er velkomst, fællessange og ”hovedtale” af Syddjurs Kommunes chef for afdeling Kultur og Borger, Ole Wolf, samt afsluttende, mindre koncert af Grenaa FDF-Brassband.

Flagdagen, og dermed højtideligheden i Ebeltoft, er ikke kun for soldater, til lands, til vands og i luften, men for alle nuværende og tidligere udsendte, der indenfor hvert deres fagområde har løst – og stadig løser – de opgaver, der er pålagt dem af regering og folketing til sikring af såvel fred og sameksistens som humanitær støtte m.m. i verdens brændpunkter langt fra hjem og familie. Udover militært personel gælder dette således også politi, hjemmeværn, læger, sygeplejersker, folk fra Beredskabet, civilt, humanitært personel i hjælpeorganisationer og diplomatkorps/fredsforhandlere m. fl.
Aktuelt er det ikke kun i De Baltiske Lande og Nato’s sikrings-oprustning mod øst, at der er danske udsendte på forskellige, men knap så kendte, missioner. Det gælder f.eks. også i Østafrika, Sydkorea, Kosovo, Mellemøsten og ved bevogtning af Europas ydre grænser m.m..

Der er al mulig grund til at takke de mange danske, der yder, og gennem årene har ydet, disse flersidige indsatser af vidt forskellig karakter. Arrangørerne håber derfor også, at rigtig mange, fastboende borgere såvel som gæster, vil møde op på Torvet og derved bidrage til at gøre denne tak så synlig og markant som mulig.

Fakta:

Den Nationale Flagdag for danske udsendte i internationale missioner, mandag den 5. september 2022 kl. 17.30 ved Det Gamle Rådhus i Ebeltoft.
Arrangører; Vaabenbrødreforeningen  for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening.

Arrangementet gennemføres med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommune.