Pressemeddelelse / orientering
Musikkorpset ”kommer tilbage”

Den årlige friluftskoncert på Torvet i Ebeltoft med det populære og velspillende militærorkester Prinsens Musikkorps genoptages nu efter corona-aflysningen sidste år.  Det sker fredag den 13. august, hvor Musikkorpset giver offentlig koncert kl. 11.00-12.00 på Torvet i Ebeltoft.
Historik:

Det er i år 13. gang, at denne koncert afholdes i sin nuværende ”konstruktion”, hvor det er Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening, der i fællesskab står som arrangører. Til og med 2006 afholdtes koncerterne i et samarbejde mellem Musikkorpset og daværende Ebeltoft Kommune. Dengang var Musikkorpsets ”betaling” en let frokost i kantinen på Rådhuset efter koncerten. Som så meget andet godt, døde dette samarbejde ud i forbindelse med kommunesammenlægtningen i 2007. I 2008 tog de tre foreninger sagen op og fik koncerterne genoplivet i et lige så godt samarbejde med Musikkorpset. Også i dag er ”betalingen” en let frokost til musikerne efter koncerten. Nu blot i Marinestuen.

Repertoire m.m.:

Prinsens Musikkorps har et meget varierende repertoire, spændende fra militærmusik og marcher til pop, rock, jazz, skønsange og beat til operette- og musical-melodier. Altid til stor glæde for deres tilhørere i hele det midt- og nordjyske område, som er Musikkorpsets dækningsområde.

Forsvaret har to andre musikkorps; Slesvigske Musikkorps, der dækker det sydlige Jylland og Fyn og Livgardens Musikkorps, der dækker Sjælland og de sydlige Øer. Herudover har Forsvaret det i Ebeltoft så velkendte Søværnets Tamburkorps.

Militært, administrativt tilhørsforhold:
Oprindeligt var Musikkorpset administrativt underlagt Prinsens Livregiment og hed da Prinsens Livregiments Musikkorps. I forbindelse med nedlægningen af Prinsens Livregiment ændredes navnet til det nuværende, og musikkorpset blev administrativt underlagt Jyske Dragonregiment i Holstebro, men holdt fysisk stadig til i sin smukke øvelsesbygning på Skive kaserne. Sidste år blev musikkorpset efter eget ønske administrativt  underlagt Flyvevåbenet. Men det gælder kun det administrative tilhørsforhold. Navnet er stadig det samme, uniformerne er stadig de samme og fremfor alt, så er repertoiret også stadig det samme. Musikkorpset holder fortsat fysisk til i øvebygningen på Skive kaserne.

Corona m.m.:

Arrangørerne sørger for opstilling af stole i henhold til gældende myndighedsanvisninger. Der vil være håndsprit tilstede, men arrangørerne opfordrer publikum til selv at have en lille flaske håndsprit i lommen, - og anvende den flittigt.
Eventuelle henstillinger eller anvisninger fra arrangørernes side bedes venligst fulgt og overholdt.

Erfaringsmæssigt kommer der flere tilhørere, end der er opstillede stole til. Så hvis man vil sikre sig mod at være henvist til en ståplads, kan det anbefales selv at medbringe en klapstol eller lignende. Koncerten varer trods alt en time, og for nogen kan det jo godt være lang tid at stå op.

Ønsker god koncert:

Arrangørerne glæder sig over, at Musikkorpset har sagt ja til at genoptage koncerterne allerede i år. Ligeledes håber arrangørerne, at rigtig mange, fastboende som gæster, vil give sig selv samt familie og venner den store og gode musikalske oplevelse, det er at overvære koncerten, også i år. Alle er velkomne.

Fakta:

Friluftskoncert med Prinsens Musikkorps, fredag den 13. august 2021, kl. 11.00-12.00 på Torvet i Ebeltoft.

Fri entré, alle er velkomne.

Gældende corona-bestemmelser overholdes i forbindelse med stoleopstilling m.v. .-  Publikum opfordres til selv at medbringe en lille flaske håndsprit i lommen, - og at anvende den flittigt.

Det anbefales selv at medbringe en klapstol eller lignende, hvis man vil være sikker på en siddeplads.

Arrangører:

Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening i fællesskab.
Alle ønskes en god musikalsk oplevelse.