Pressemeddelelse / orientering

Generationsskifte i Ebeltoft Marineforening
41-årige Mikkel Brøgger afløser 77-årige Erich H. Franzen på formandsposten

Ebeltoft Marineforenings formand gennem de seneste 6 år, Erich H. Franzen, havde forud for generalforsamlingen bebudet, at han ikke ønskede genvalg til posten. Forud for posten som formand har Erich Franzen yderligere været medlem af bestyrelsen i 8 år, så han syntes, at han nu havde aftjent sin værnepligt, som han sagde.
Udover Erich Franzen var der yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede at fortsætte på deres poster. Det var næstformand Frank Heede og bestyrelsesmedlemmerne Poul L. Bojesen og Anders Kristensen.
Udover den nye formand, Mikkel Brøgger, der tidligere har været medlem af bestyrelsen i 6 år, blev Knud Erik Overgaard, Palle Dannemann og Kjeld Thejl også nyvalgt til bestyrelsen, der efterfølgende har konstitueret sig med Steen Knudsen som næstformand, mens Hans Hvitved fortsat bestrider kassererposten og Peter Brøgger sekretærposten. Som nye bestyrelses-suppleanter valgtes Svend M. Rasmussen og Christian B. Nielsen.

Den nye formand aftjente sin værnepligt i Søværnet i 2002, hvor han efter udstået rekruttid gennemgik en række uddannelser på landbaserede tjenestesteder, blandt andet i fjernkending og i maskingevær-skydning.
Efter de forskellige uddannelser blev han udstukket til sejlende tjeneste i Søværnets sejlførende skoleskib ”Thyra”, der sammen med søsterskibet ”Svanen” uddanner kadetter (søofficersaspiranter) i praktisk sømandsskab. Heriblandt var han også med til at uddanne et hold lettiske kadetter.

Den nye formand har meget fokus på udvikling af foreningen, så dens aktiviteter og medlemstilbud matcher nutidens ønsker, muligheder og behov, - i håb om at kunne tiltrække nye, og meget gerne yngre, medlemmer. Uden at det går ud over de vigtige og bærende traditioner og aktiviteter, der kendetegner foreningen. Dette arbejde er den nye formand og den nye bestyrelse allerede gået i gang med.

Foreningen har en længere række interne meget forskellige medlemstilbud og –aktiviteter, og står derudover også som arrangør af flere udadvendte officielle/offentlige arrangementer; bl.a. også i samarbejde med Handelsstandsforeningen og Vaabenbrødreforeningen (eks. friluftskoncert med Prinsens Musikkorps og højtideligholdelse af Den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste m.fl.).
Mikkel Brøgger siger: ”Det er netop dét, der på en gang er både opgaven og udfordringen. At sikre videreførelsen og bevarelsen af disse nationale, historiske og kulturbærende aktiviteter kombineret med en fornyelse af medlemstilbuddene og –aktiviteterne, så de giver flere

unge lyst til at blive en del af fællesskabet, - forudsat, at de opfylder optagelseskriterierne, naturligvis”.
Han gør i den forbindelse opmærksom på, at Marineforeningen nemlig ikke er en forening, man kan melde sig ind i, men en forening, man kan søge optagelse i.
Ved generalforsamlingens afslutning takkede den nye formand de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen og overrakte hver en flaske Royal Danish Navy Rum som symbolsk tak for indsatsen. En særlig tak for de mange års indsats blev rettet til den afgåede formand, Erich H. Franzen, der yderligere modtog en varig erindringsgave i form af foreningens våbenskjold med indgraveret tekst 2008-2022.Tak og våbenskjold til den afgående formand, Erich H. Franzen (t.v.) 
I baggrunden den nye næstformand Steen Knudsenen Knudsen

Foreningen fyldte 105 år
Faldt gennemsnitsalderen i bestyrelsen ved den nye formands indtræden, så stiger foreningens alder selvsagt støt. Den 28. februar passerede man foreningens 105-års ”fødselsdag”. Det blev markeret ved, at en række medlemmer udskiftede signalflagene i flagspillet udenfor Marinestuen, så der nu står ”105”, - og efterfølgende indtog en kop formiddagskaffe indendøre.
Mikkel Brøgger siger: ”Nok er foreningen gammel, men så afgjort ikke aflægs. Tværtimod. Med det aktivitetsniveau, vi har, tør jeg godt sige, at det er – om ikke dén, så i hvert fald én af de foreninger, - hvor man får mest får sit kontingent, - hvis man altså vil benytte sig af det”.Signalflagene i flagspillet markerer nu foreningens 105-årige eksistens