PRESSEMEDDELELSE / ORIENTERING

Den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste.
5. september, markeres ved højtidelighed i Ebeltoft

I 2009 udnævnte den danske regering og Folketinget den 5. september til national flagdag for danske udsendte i international tjeneste, og hvert år siden har Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening i fællesskab stået for en officiel og offentlig markering / højtideligholdelse af dagen, der gennemføres som en tak til og anerkendelse af den indsats, danske udsendte har ydet i verdens brændpunkter siden 1948, hvor danske soldater blev udstationeret i Tyskland til sikring af fred og stabile tilstande i det krigshærgede land efter 2. Verdenskrig.
Flagdagen, og dermed højtideligheden i Ebeltoft, er ikke kun for soldater, til lands, til vands og i luften, men for alle nuværende og tidligere udsendte, der indenfor hvert deres fagområde har løst – og stadig løser – de opgaver, der er pålagt dem af regering og folketing til sikring af såvel fred og sameksistens som humanitær støtte m.m. langt fra hjem og familie. Udover militært personel gælder dette således også politi, hjemmeværn, læger, sygeplejersker, folk fra Beredskabet, civilt personel i hjælpeorganisationer og diplomatkorps/fredsforhandlere m. fl.

Dette arrangement har som nævnt fundet sted hvert år siden 2009, således i år for 13. gang. Og det må siges, at netop i år sættes dagen og højtideligholdelsen i ekstra relief grundet den aktuelle situation i Afghanistan, der klart illustrerer, hvor ekstreme situationer, vore udsendte kan risikere at skulle agere i.

Arrangementet i Ebeltoft starter kl. 11.00, hvor en parade med faneborg og veteraner m.fl. med Grenaa FDF-orkester i spidsen marcherer gennem byen til det Gamle Rådhus, hvor selve højtideligheden på begyndes kl. 11.20.  Her vil der være velkomst ved formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, politikommisær (P) Paul Erik Nielsen efterfulgt af fællessange og hovedtale af orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretær for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen. Det offentlige arrangement afsluttes med, at Grenaa FDF orkester giver en lille koncert (3 numre) på Torvet.

Dagen afsluttes med et lukket arrangement i Marinestuen for de deltagende udsendte og veteraner samt deltagerne i faneborgen/paraden, hvor borgmester Ole Bollesen vil tale til veteranerne.

Det er arrangørernes håb, at rigtig mange borgere og gæster vil møde op og overvære højtideligheden på Torvet og dermed vise deres respekt overfor og opbakning til de mange danske udsendte, nuværende som tidligere. Programhæfter med tekster til fællessangene vil blive omdelt.

At dagen er nationale flagdag betyder, at der skal flages fra alle offentlige bygninger og institutioner, men arrangørerne vil gerne opfordre til at der også flages fra flest mulige private flagstænger, ikke kun i Ebeltoft by, men i hele kommunen .
Arrangementet gennemføres med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommunes veteranfond.

Fakta:
Den Nationale Flagdag for danske udsendte, 5. september.
Kl. 11.00: Parade med faneborg, veteraner og musik udgår fra rundkørslen ved Nørreallé.
Kl. 11.20: Højtidelighed ved Det Gamle Rådhus med taler og fællessange. Hovedtaler: Orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretær for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen. - Programmer med sangtekster til fællessangene omdeles på Torvet. – Afsluttes med lille koncert (3 numre) af Grenaa FDF-orkester.

Arrangører: Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening.

Arrangementet gennemføres med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommunes veteranfond.