Ny mail-korrrespondance med borgmesteren vedr. Sysddjurs Kommunes adoption af Søværnets Dykkerskole:

Borgmester Ole Bollesen har den 20. december 2018 - allerede dagen efter vore spørgsmål ved byrådsmødet aftenenn forinden - via ledelsessekretariatet (d.v.s. ikke personligt) sendt os en mail, som han kalder svar på de spørgsmål, vi stillede byrådsmøædet, - hbvilket det overhovedet ikke er. - Foreningen har i dag svaret borgmesteren således (borgmesterens mail af 20. december kan ses derunder):

@syddjurs.dk

Fra: Ledelsessekretariatet <ledelsessekretariat@syddjurs.dk>
Til: 'marineforeningen-ebeltoft@mail.dk' <marineforeningen-ebeltoft@mail.dk>
Cc: Jesper Hosbond Jensen <jhj@syddjurs.dk>, Ole Bollesen <olebo@syddjurs.dk>
Dato: Fre, 21. dec 2018 12:34
Emne: Svar til Marineforeningen på spørgemål til spørgetiden byrådetmødet 19.12.2018

Herr borgmester Ole Bollesen.
Rådhuset,
8400m Ebeltoft

Kære borgmester Ole Bollesen, - med cc: til øvrige byrådsmedlemmer samt kommunaldirektør og PUK-direktør.

Tak for din (nedenstående) hurtige mail af 20. ds., allerede dagen efter vort fremmøde ved byrådsmødet aftenen forinden og med henvisning til de spørgsmål, vi stillede dér.
Vi beklager meget, at vi ikke kan se, at du svarer på de spørgsmål, vi stillede. Det er nok vores fejl, men da vi både afleverede dem skriftligt til kommunaldirektør Jesper H. Jensen ved mødet og efterfølgende har sendt dem skriftligt til dig og alle byrådsmedlemmer, vil vi være taknemmelige, hvis du vil ulejlige dig med at svare på vores spørgsmål, så også vi kan forstå det.

Vi beklager vores åbenbart manglende forståelsesevne, men kan ikke se andet, end at du blot holder dig ved dine tidligere udtalelser og holdning, - uagtet at du mindst 3 gange ved byrådsmødet sagde, at det ville blive undersøgt, om spørgsmålet skulle forelægges byrådet (jvfr. bl.a. videooptagelsen fra byrådsmødet). Det undrer os noget, at undersøgelsen heraf har kunnet foretages så hurtigt, at du allerede kunne svare os kl. 12.34 dagen efter ! - Må det være os tilladt at spørge, hvilke andre byrådsmedlemmer, der har deltaget i den vurdering ?

Som bekendt har vi ved mail af 21. december 2018, kl. 17.58 sendt en invitation til dig og alle øvrige byrådsmedlemmer samt kommunaldirektør og PUK-direktør til et møde i Marinestuen enten mandag den 14. januar, torsdag den 17. januar eller mandag den 21. januar - alle dagene enten kl. 11.30, 13.30 eller 16.00 (evt. 16.30.
Denne invitation er selvsagt stadig gældende , og vi håber, at både du og mange andre byrådsmedlemmer samt de to direktører vil have ulejlighed med at give en tilbagemelding om, hvilke tidspunkter, der kan passe Jer bedst muligt. På forhånd tak herfor ! (reminder vil blive fremsendt til alle i indeværende uge).

Vi føler, at et sådant møde vil være den bedste måde at få drøftet disse forhold i det gode samarbejdes ånd, fremfor yderligere skriftlig korrespondance,.

Med venlig hilsen
Ebeltoft Marineforening
p.b.v.
Erich H. Franzen
formand

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
P.S.: Du bemærker i dit svar (og tidligere), at "Dykkerskolen" fremover ikke længere vil være nogen selvstændig enhed i Søværnet. - Må det være os tilladt at bemærke, at dette heller ikke har været tilfældet de seneste mange, mange år. "Dykkerskolen" har hidtil hørt under den overordnede enhed "Søværnets Skole (deraf det officielle navn. Søværnets Skole, Center for Dykning). Denne situation for "Dykkerskolen" ændrer sig ikke ved, at den ("Dykkerskolen") fremover i stedet vil være underlagt en anden overordnet enhed, nemlig Søværnets Frømandskorps. Dette vil måske have endnu større relevans i forhold til mange af de opgave "Dykkerskolen" udfører, - jvfr. bl.a. "Dykkerskolen" medvirken og indsats i forbindelse med den svenske journalist Kim Vaal's legemsdele efter den ulykkelige "U-bådssag". 

 

Kære Ebeltoft Marineforening

Tak for jeres fremmøde til byrådsmødet den 19. december 2018 og tak for jeres spørgsmål. Det er kun godt, at I stiller spørgsmål til de politiske beslutningsprocesser.

I forhold til de konkrete spørgsmål hersker der ingen tvivl om, at Syddjurs Kommune altid har haft stor glæde af Dykkehistorisk Selskab og den tidligere adoption af Dykkeskolen. Dykkerskolen vil dog fremover være en enhed under Søværnets Frømandskorps og ikke en selvstændig enhed som hidtil. Derfor ønsker Syddjurs Kommune ikke at holde fast i ”fadderskabet” for det, der føres videre.

Vi vil dog fortsat meget gerne være med til at udvikle på Ebeltofts og Syddjurs Kommunes maritime tilknytning. Her medvirker Marineforeningens mange aktiviteter og arrangementer til at fastholde Ebeltofts nære tilknytning til den maritime branche og byens historie som søkøbstad. Det skal i have stor ros for.

Jeg vil gerne invitere jer til en åben dialog, hvor vi kan drøfte vores fortsatte samarbejde og fremtidsmulighederne for maritime arrangementer, og I kan kontakte Ledelsessekretariatet der vil sætte en aftale i kalenderen for os.

Venlig hilsen
Ole Bollesen
Borgmester