En hædersmand er gået fra borde !
Æresmedlem Tommy Schmidt er død i en alder af 80 år.

Vi vidste alle, at det var på det sidste med Tommy Schmidt. Ikke desto mindre føles tabet enormt, nu hvor det er en kendsgerning. Efter trekvart års svaghed udåndede han den 26. oktober kl. 06.20 hos sin og Margits plejedatter, Jeanette, der, sammen med sin familie, kærligt plejede og passede ham den seneste svære tid.
Tommy var det anciennitetsmæssigt ældste medlem af Ebeltoft Marineforening, og ubetinget også det mest trofaste. Da foreningen sidste år kunne fejre 100-års jubilæum, havde han været medlem i over halvdelen af dette sekel, helt nøjagtigt i 52 år. Gennem disse 52 år har han deltaget i stort set alle de af foreningens mange forskellige arrangementer, som det var ham muligt at overkomme, - og altid sammen med Margit, når det var ”med damer”.
Som alle ved, var Tommy Schmidt  foreningens flagbærer i 40 år ! Gennem disse 40 år har han altid repræsenteret foreningen og flaget på den allerfornemste og værdigste vis, - det være sig hvad enten det var til bisættelser, fester, højtideligheder eller i front for Sluppen, når den sejlede gennem byens gader. Altid stout og rank; en flagbærer, som vi altid kunne være stolt af at have som repræsentant for foreningen. Og var det !
Tommy var aktiv ”overalt i foreningen”, i Slupkoret, som skytte (han har hjembragt mange præmier) og hjælper ved div. skydearrangementer, som ”flaggast” ved flagalléen (både ved op-/nedtagninger og renoveringer), i spidsen for Sluppen fastelavns-mandag, som annoncesælger til Kabysrygtet, som sælger af amerikansk lotteri ved diverse arrangementer, ved opbygningen/indretningen af Marinestuen og skydebanen, ved utallige reparations- og vedligeholdelsesarbejder på Marinestuen, ud- og indvendig - o.s.v., o.s.v.. Trofast deltager ved generalforsamlinger, fregatskydninger, fisketure, kammeratskabsaftener, fester, udflugter, udlandsrejser og meget mere. Han var med til at repræsentere Ebeltoft Marineforening ved landsforeningens 75-års jubilæum i 1988 og igen ved 100-års jubilæet i 2013.
Som en påskønnelse af Tommy Schmidts mangeårige, store indsats for foreningen blev han den 26. februar 2015 udnævnt til æresmedlem af foreningen. Samme dag modtog han også Skyttelaugets Hæderstegn. Inden da var han den 26. februar 2009 blevet tildelt Marineforeningens Hæderstegn i sølv, og ved Valdemarsfesten i 2015 blev han tildelt Danmarks-Samfundets guldnål. I 1987 og igen 30 år efter, i 2017, skød han sig til titlen som foreningens Fregatkaptajn.
Tommy aftjente ikke sin værnepligt i Søværnet, men havde interessen for det maritime med sig fra barndommen. Tommy havde sin daglige gang på havnen, hvor hans far havde en kassefabrik, der lavede trækasser til frugt, hønseriartikler og især fiskekasser til havnens fiskere (faderen gik derfor altid under navnet ”Kasse-Schmidt” – i modsætning til hans bror, der havde ostebutik på Adelgade, og derfor blev kaldt ”Oste-Schmidt”). At Tommy bevarede sin interesse for havnen og det maritime ses blandt andet også af, at han blev medlem af Marineforeningen allerede som 27-årig.
Tommy var udlært rørlægger og blikkenslager. Udlært hos W. Blichfeldt A/S, med senere mangeårig ansættelse hos smedemester P. Pedersen (”Smed-Peter”) med nogle års afstikker til Fjernvarmeværket. En dygtig håndværker, der var stolt af sit fag og velanskrevet, hvor han kom.

Det var ikke kun Marineforeningen, der nød godt af Tommys hjælp og store arbejdsindsats. Han og Margit var aktive folkedanskere, og Tommy var i en længere årrække formand for Ebeltoft Folkedansere, ligesom han også i mange år, var i bestyrelsen for den lokale afdeling af Røde Kors. Også Ebeltoft Skytteforening nød godt af Tommys skydefærdigheder, når han var med til at repræsentere Skytteforeningen ved div. stævner og konkurrencer. Tommy var også aktivt medlem af Vaabenbrødreforeningen, omend han ikke der udfyldte noget tillidshverv. I en længere årrække var han også fast markør ved Fugleskydningsselskabets årlige, udendørs fugleskydninger.

Tommy Schmidt var hjælpsomheden selv. Man gik aldrig forgæves til ham, hvis man havde ”brug for en hånd” eller et godt råd. En retskaffen og bundhæderlig mand med ordentlighed, ærlighed, pligtopfyldelse og hjertet på rette sted. Med en sund tankegang og livsindstilling i overensstemmelse med de idealer, som netop Marineforeningen og Vaabenbrødreforeningen står for.

Tommy mistede sin Margit i marts måned i år, efter at hun pludselig blev syg 3. juledag, kun en måned efter at de – begge i fin stil – kunne fejre guldbryllup. Margits pludselige og hårde sygdom tog hårdt på Tommy, og han genfandt aldrig livslysten. Alle kunne vi se, hvordan det langsom gik mere og mere ned ad bakke med ham. Den sidste tid var meget svær. Nu har han fået fred.

Tommy Schmidt blev bisat fra en fyldt Ebeltoft Kirke den 1. november. Her blev han, der selv gennem 40 år har stået æresvagt med Dannebrog ved utallige bisættelser og begravelser, selv æret med en faneborg på 9 flag og faner fra det foreningsliv, som han var så nært knyttet til. Ved båren holdt sognepræst Heidi Bisgaard en utrolig varm, rørende og meget personlig tale for Tommy. Tak for det, Heidi Bisgaard !

Ikke kun Ebeltoft Marineforening har mistet et skattet æresmedlem. Hele Ebeltoft har mistet sin Tommy.

Æret være Tommy Schmidts minde !

j.b.