Soldaterforeningsudflugt, Djursland
25. maj 2019

Som aftalt ved ”formandsmødet” i forbindelse med soldaterforenings-skydningen den 23. september 2018 går den fælles udflugt til Sea War Museum Jutland i Thyborøn. Turen gennemføres som et ”familie-arrangement” (d.v.s. med ægtefælle/ledsager).- med følgende

PROGRAM:
Kl. 07.00: Busafgang fra Marinestuen, Klitvej 2, 8500 Grenaa.
Kl. 07.20: Evt. ”opsamling” ved Dagli’ Brugsen, Tirstrup.
Kl. 07.25: Ankomst, Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft.
Kl.07.35: Busafgang fra Marinestuen, Ebeltoft.
Kl. 07.55: Evt. ”opsamling” ved pendler-P-Pladsen ved Tåstrup.
Kl. 08.30: Evt. ”opsamling” ved pendler-P-pladsen ved Djurslandsmotor-
                 vejen/E 45

Undervejs til Thyborøn holdes kaffepause. Busselskabet giver kaffe og foreningerne giver rundstykker.

Kl. ca. 11.00: Ankomst til Sea War Museum, Thyborøn.
                       Guidet rundvisning, 2 timer incl. film.
Kl. ca. 13.20: Frokost i ”Fiskehallen”, Thyborøn
                       Der serveres fiskefrikadeller med hjemmelavet kartoffel-    
                       salat. - For de, der evt. ikke spiser fiskefrikadeller kan i
                      stedet fås kyllingeburger i briochebolle mod en merpris á
                      30,- kr. - Ved tilmelding angives, om man vil have fiske-
                      frika- deller eller kyllingeburger.
Kl. 14.15: Mulighed for at bese mindeparken på egen hånd.
Kl. 16.00: Busafgang.
Kl. 19.00: Ankomst, Marinestuen, Ebeltoft
Kl. 19.45: Ankomst Marinestuen, Grenaa.

Samlet pris for bus, billet til muséet incl. guidet rundvisning og frokost 330,- kr. pr. person.
Se mere om muséet på dette link: https://www.seawarmuseum.dk/


Samlet tilmelding fra hver forening senest den 1. maj 2019 på mail:

marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

Af hensyn til pladsen i bussen er deltagerantallet begrænset til 52 personer. – Hver foren ing vil forlods blive tildelt X-antal pladser, fordelt i forhold til foreningernes medlemstal , - hvorfor vi venligst beder samtlige foreninger oplyse eksakt medlemstal pr. 01.-02.-2019 på ovennævnte mail-adresse senest den 20. februar 2019. – På forhånd tak ! – De tildelte antal pladser pr. forening vil derefter blive udmeldt i løbet af 2 dage.
Hvis der er foreninger, der ikke kan opfylde det tildelte antal pladser, vil disse blive tilbudt frit blandt alle foreninger efter ”først til mølle”-princippet.

Turen gennemføres kun, hvis der er minimum 40 tilmeldte.

Efter sidste tilmeldingsfrist hæfter den enkelte forening for det tilmeldte antal deltagere.

Med venlig hilsen
Grenaa og Ebeltoft Marineforeninger
samt Vaabenbrødreforeningen for
Ebeltoft og Omegn

Mindepark for Jyllandslaget
Verdens største søslag fandt sted den 31. maj og 1. juni 1916 under 1. verdenskrig. Mere end 240 krigsskibe var en del af denne styrkeprøve mellem engelske og tyske flådestyrker.

På blot et døgn blev 25 fartøjer ofre for en massiv ildudveksling. Sammen med næsten 9.000 omkomne britiske og tyske marinere blev deres skæbne overladt til havet.

Sea War Museum Jutland
i Thyborøn er det eneste museum i Danmark, hvor der kun bliver fortalt international historie.

Godt 100 kilometer vest for Thyborøn kæmpede 100.000 mand på 250 tyske og britiske skibe om herredømmet til søs, og kanontordenen var så voldsom, at den kunne høres i land.

Slaget varede 12 timer, og da det var slut, lå 25 skibe på havets bund, og 8.645 tyske og britiske søfolk havde mistet livet.