Ebeltoft, juni 2020.

Til :

Danmarks Veteraner, lokalafd. Midtjylland.
Danmarks Veteraner, Kronjylland/Veterancafé Djursland
Djurslands Garderforening,

Flyvevåbenets Soldaterforening,
Grenaa Marineforening,
Prinsens Livregiments Soldaterforening.
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn,
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn.

 

Forvarsel
SOLDATERFORENINGS-SKYDNING 2020
Søndag den 20. september, kl. 08.30

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende forvarsel om soldaterforenings-skydningen 2020 for alle soldaterforeningerne på Djursland, - som vi sidste år aftalte til afholdelse søndag den 20. september på vores skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft.

Skydningen vil foregå på vore indendørs 15-meter skydebaner. Skydestillingen vil være stående med anlæg og albuestøtte. Hver skytte får 5 prøveskud og 15 gældende. Som tidligere aftalt, skal der skydes med de på banerne fremlagte rifler (vore foreningsrifler).

Der må således ikke skydes med egne rifler.

Skydetiden er max. 30 minutter pr. skytte.
Der vil være banekommandører tilstede under hele skydningen, der vil kunne hjælpe med indstilling af sigtemidlerne, hvis dette måtte ønskes.

Som arrangerende forening stiller vi dommerkomité til rådighed, hvis afgørelser vil være in-appel-able (skivebedømmelse foregår på maskine).

Hver forening kan stille med lige så mange 3-mandshold, som man kan stille.

Der dystes i såvel holdskydning som individuelt, herunder bedste skytte fra hver forening.

Ved pointslighed vil antal x-tiere være afgørende, såvel i holdkonkurrence som individuelt.

I holdkonkurrencen vil der være præmie i form af den tidligere udsatte pokal til det vindende hold (vandrepokal) samt en præmie til hver skytte på det vindende hold.

Derudover en præmie til hver skytte på de to hold, der kommer ind på h.h.v. 2. og 3-pladsen.

I den individuelle konkurrence vil der være præmie til de 5 individuelt bedste skytter samt til bedste skytte fra hver forening (såkaldte ”holdskytter”) og endelig en opmuntringspræmie til sidste mand, m/k, i feltet.

Desuden vil der ved velkomsten blive trukket lod om 3 såkaldte ”wildcards”, så der er præmie til de, der kommer ind som f.eks. nr. 17, 33 og 48, - hvis det f.eks.er disse 3 numre, der udtrækkes.

Desværre er det ikke i år lykkede os at opnå tilskud fra Veteranfonden til arrangementets gennemførelse, således som vi fik sidste år, - hvilket desværre gør, at vi dermed ”er tilbage til normalt prisniveau” i forhold til sidste år.

Som sædvanlig vil der være kaffe og rundstykker m. ost/rullepølse ved ankomsten hvilket er indregnet i deltagerprisen

Det samme er frokosten, der – alt efter Corona-dessinerne til den tid – enten vil omfatte en individuel platte-servering eller traditionel buffet, som vi kender det.

Dette oplyses endeligt ved den endelige invitation, der fremsendes ultimo august måned.

Vi vil gerne udtrykke vores glæde over, at Corona-situationen nu giver mulighed for gennemførelse af arrangementet, der selvsagt vil blive gennemført i henhold til de på tidspunktet gældende retningslinier fra myndighederne, herunder håndsprit og afstandskrav m.v..

Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart inden frokosten.

Prisen for det samlede arrangement – skydning, skiver/patroner, morgenkaffe, frokost og præmier m.v. – vil være afhængigt af, hvilken form for frokost, vi har mulighed for at servere, og vil derfor først fremgå af den endelige invitation, ultimo august måned.  Vi kan dog garantere, at den IKKE vil overstige prisen i 2018 (165,- kr. pr.. skytte).

Vi håber meget, at I alle vil deltage igen i år, og meget gerne med mange skytter ! – I løbet af formiddagen vil vi sammenkalde formændene for de respektive foreninger for fastsættelse af datoen for næste års skydning samt drøftelse af evt. yderligere samarbejdsmuligheder, herunder om der fortsat er interesse for fællesudflugter, jvfr den i år aflyste tur til Dybbøl i anledning af 100-året for Genforeningen (måske et emne igen til næste år ?)

Vi udsender dette forvarsel allerede nu, så alle forhåbentlig har mulighed for at få det med i deres program-planlægning (hvis man ikke allerede har gjort det).

Vi vil gerne opfordre alle foreningerne til allerede nu at offentliggøre skydningen overfor Jeres medlemmer i programmer, på hjemmesider m.v. eller pr. mail/brev, - således at så mange som muligt bliver klar over muligheden for at deltage i denne hyggelige skydning og sammenkomst og kan reservere dagen allerede nu.

Vi vil vende tilbage med en ”reminder”/endelig invitation ultimo august måned.

Hvis I inden da har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte undertegnede på e-mail: jb @joergen-broegger.dk eller tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 – eller Peter Brøgger, leder af skydeudvalget, på mail:  peterbrogger@hotmail.com


Med venlig hilsenEBELTOFT MARINEFORENING
på vegne af foreningens skyttelaug
Jørgen Brøgger
medlem af skydeudvalget
foreningens kontaktperson til andre soldaterforeninger