Borgmester Bollesens svar på vor henvendelse af 12. november 2018:

 

Fra: Ole Bollesen <olebo@syddjurs.dk>
Til: 'marineforeningen-ebeltoft@mail.dk' <marineforeningen-ebeltoft@mail.dk>
Cc: Lene Bjarke Skov <lbsk@syddjurs.dk>, Jesper Hosbond Jensen <jhj@syddjurs.dk>
Dato: Ons, 28. nov 2018 11:14
Emne: Syddjurs Kommunes adoption af Søværnets Skole, Center for Dykning

Kære Ebeltoft Marineforening

Tak for jeres henvendelse vedrørende adoption af Søværnets Skole, Center for Dykning.

Traditionen med  adoption af søværnets skibe og sidenhen Dykkerskolen har været til stor glæde for Ebeltoft og sidenhen Syddjurs Kommune.

Som bekendt lukker Søværnets Skole, Center for Dykning til årsskiftet, og dermed ophører Syddjurs Kommunes adoptionsrelation til skolen. Da dykkerskolen fremover vil være en enhed under Søværnets Frømandskorps og ikke en selvstændig enhed som hidtil, ønsker Syddjurs Kommune ikke fortsat at holde fast i ”fadderskabet” for det der føres videre.

Syddjurs Kommune har altid haft stor glæde af såvel Dykkehistorisk Selskab som  Marineforeningens mange aktiviteter og arrangementer, der er med til at fastholde Ebeltofts nære tilknytning til de maritime erhverv og byens historie som søkøbstad, og jeg håber meget at vi fremover kan fastholde et godt samarbejde om disse, også uden de fælles traditioner og arrangementer, der gennem årene har været knyttet til adoptionsbesøgene.

Med hensyn til arrangementet på Holmen den 7. december har jeg ikke selv mulighed for at deltage, men invitationen er sendt videre herfra sammen med jeres opfordring til eventuel fælles transport.

Jeg håber, I vil bringe en varm hilsen med til Henrik Stilling og hans folk på Dykkerskolen og have en rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Ole Bollesen
Borgmester