Borgmesterens/Byrådets afbud vedr. fælles transport:

 

Subject: Afbud vedr,. fælles transport
Date: Thu. 29. Nov.2018:48.43 + 0000.
From: Connie baur Thygesen <cbt@syddjurs.dk>
To: jb@joergen-broegger.dk' <jv@joergen-broegger.dk>

 
   

Hej Jørgen

Jeg skal på vegne af borgmester Ole Bollesen meddele, at der desværre ikke er deltagelse fra
Syddjurs Kommune til Dykkerskolens afskedsreceptionen 7. december og derfor ikke behov for
fælles transport.

Venlig hilsen
Connie Bauer Thygesen

Sekretariatsmedarbejder

Ledelsessekretariat, Byråd og Direktion

Direkte +4587535005
Mobil +4540132893
cbt@syddjurs.dk